Sunteți o persoană rău platnică. Ce se întîmplă dacă nu dețineți bunuri și proprietăți pe numele DVS?

Sunteți o persoană rău platnică. Ce se întîmplă dacă nu dețineți bunuri și proprietăți pe numele DVS?

Faptul că aveți acumulate datorii și faptul neachitării acestora deja nu este un lucru bun și ar trebui să încercați sa le achitați conform condițiilor și termenilor prevăzuți de contractele încheiate, indiferent de numărul sau cantitatea lor. Lipsa bunurilor imobile sau a altor proprietăți pe numele dvs. nu vă scutește de la plata datoriilor și penalităților/dobânzilor în cazul în care acestea există.


În vederea încasării forțate a sumelor restante, vi se pot aplica diferite măsuri juridice, cum ar fi:


1. Sechestru asupra sumelor de bani pe care le dețineți inclusiv pe cele care se află la alte persoane (art. 175 alin 1), lit. (a) CPC RM). De asemenea pot fi urmărite mijloacele bănești de pe conturi, cele transferate de peste hotare (de ex. prin Western Union), inclusiv cele care vor fi transmise în viitor pe aceste conturi, și aici ne referim la salarii, chirii, venit parvenit din drepturi de proprietate individuală, pot fi urmărite bunurile viitoare ce ar putea fi moștenite de Dvs ș.a.


2. Bunurile Dvs pot fi vîndute la licitații sau prin organizații comerciale specializate, în corespundere cu prevederile legale( art. 125- 143 Cod de executare RM), sau reținute de creditor în contul stingerii datoriei;


3. Interdicție de a părăsi țara este o altă modalitate aplicată de către instanța de judecată la demersul executorului judecătoresc;


4. Debitorului la fel i se poate interzice de a efectua anumite acte, de exemplu vînzare unor bunuri deținute, tranzacții bancare și acte acțiuni ce pot fi întreprinse de către persoana urmărită pentru evitarea achitării datoriilor sale.


5. Existența datoriei afectează și istoria Dvs creditară prezentă dar și viitoare. Odată fiind incluși în INFODEBIT – www.infodebit.md (Registrul debitorilor) – cu siguranță nu veți putea accesa credite sau nu veți putea beneficia de oferte avantajoase. Deseori vi se refuza – fără să Vă explice motivul, care ar putea fi anume includerea Dvs in INFODEBIT.


Mai mult, asupra dvs pot fi aplicate și alte măsuri prevăzute de legislația RM, reieșind din circumstanțele individuale ale litigiului și eficiența de rezolvare a acestuia.


De aceia vă sugerăm să nu mizați pe prezența sau absența bunurilor imobile și altor proprietăți, și să fiți receptivi la solicitările de achitare în termen a datoriilor cu scopul evitării agravării situației și pentru ca acesta ulterior să nu devină una împovărătoare și problematică.


Pentru detalii, apelați 022 85 37 85.


Ana Bucliș,
Avocat INCASO