Dacă datoraţi bani, cum Vă poate ajuta Compania de Colectare a Datoriilor?

Dacă datoraţi bani, cum Vă poate ajuta Compania de Colectare a Datoriilor?

În primul rînd pornim de la aceea că nu există situaţii dificile din care nu pot fi găsite soluţii pentru a le depăşi.


În acest scop, personalul calificat al companiilor de colectare a datoriilor, Vă ajută să depășiți aceste momente grele oferindu-vă cea mai bună soluție.


În cazul cînd aveţi datorii, specialiştii companiei de colectare a datoriilor vor indentifica împreună cu Dvs. cea mai bună modalitate de achitare a datoriei şi vor găsi cea mai bună soluție de rambursare a datoriei Dumneavoastră.


Reieşind din veniturile lunare ale Dvs. se vor stabili obiective realiste pentru rambursarea banilor, fără a aduce atingere nivelului minim necesar de care aveţi nevoie Dvs. şi familia Dvs.


Se cere doar să manifestaţi dorinţă, să achitaţi datoria şi să nu Vă ascundeţi de la achitarea plăților restante.


Dacă veţi da dovadă că sunteţi o personă responsabilă veţi putea coordona semnarea unui acord de reeşalonare a datoriei, ce permite achitarea datoriei în rate.


Totodată, compania de colectare a datoriilor, nu va permite ca datoria Dvs. să crească dacă veţi începe să colboraţi şi să mergeţi în direcţia rambursării datoriei.


Ce se întîmplă dacă ignorați apelurile şi notificările de plată?


Dacă Vă ascundeţi, ignoraţi apelurile şi notificările de plată, să ştiţi că deveniţi debitor răuplatnic astfel ajungeți să fiți inclus în lista neagră a debitorilor.


Această listă reprezintă un registru public al debitorilor din Republica Moldova, care poate fi accesat online de oricine şi oricînd, ceea ce înseamnă că odată ajuns în această listă sunteți ţintă a poteţialilor creditori sau parteneri de afaceri, care se vor gîndi bine înainte de semnarea unui contract cu un debitor răuplatnic.


Unica modalitate de a fi exclus din această listă este achitarea datoriei.


În situaţia în care aţi fost anunţat despre datorie Vă sugerăm să luaţi legătura cu compania de colectare a datoriilor pentru că neachitarea datoriei la timp duce la majorarea acesteia prin calcularea penalităţilor pentru fiecare zi de întîrziere, dobînzii de întîrziere, cheltuielilor de judecată, cheltuielilor de executare şi altor costuri aferente procesului complex de recuperare a datoriilor.


Vă atenţionăm că în urma neachitării în termen a datoriei aceasta devine purtătoare de alte sume calculate adiţional în baza contractului şi/sau a legii, sub forma de dobînda de întîrziere, penalităţi, cheltuieli de judecată ş.a., care în cele din urmă devin parte componentă a datoriei.


De aceia vă rugăm să fiţi receptivi la solicitările de plată a datoriilor d-voastră, pentru ca aceasta să nu devină ulterior simţitor majorată!


Apelând la serviciile INCASO, economisiti timp, nervi și bani.


INCASO oferă servicii de recuperare a datoriilor în faza prejudiciară, judiciară si de executare. Pentru detalii, apelați 022 85 37 85.


Eugen Bujoreanu, INCASO