Recuperarea creanţelor – arta de a deranja clientul restantier

Recuperarea creanţelor – arta de a deranja clientul restantier

Zilnic, după ce fac împrumuturi la bancă sau la companiile de creditare, de microfinanţare, agenţi economici sau chiar persoane fizice, sute de persoane ajung debitori ce nu-şi mai pot plăti creditele din anumite motive. În timp ce unele instituţii bancare îşi recuperează datoriile prin propriile metode, altele preferă să apeleze la instituţiile specializate, cum ar fi companiile de recuperare a creanţelor. Cine este recuperatorul de datorii şi cum reuşeşte să convingă debitorul să returneze datoriile aflăm din interviul realizat cu Veaceslav Mîrza, preşedintele Asociaţiei Patronale a Companiilor de Colectare a Datoriilor.


– Domnule Mîrza, pentru început spuneţi-ne câte companii fac parte din Asociaţie şi de când a apărut pe piaţa R. Moldova serviciul de colectare a datoriilor.

– La ora actuală sunt 8 membri în cadrul Asociaţiei, care se conduc după Codul de Conduită al Asociaţiei Europene a companiilor de colectare a datoriilor, având în vedere experienţa lor vastă. În R. Moldova mai activează şi alte companii colectoare de creanţe care nu fac parte din Asociaţia noastră. Cât priveşte piaţa din R. Moldova, aceasta este încă în formare, pe când cea europeană este foarte bine dezvoltată, cu practici bune de activitate. Din acest motiv, am preluat codul lor de conduită. În cadrul Asociaţiei, încercăm să protejăm companiile care activează conform legii şi să monitorizăm încălcările. Examinăm inclusiv plângerile cetăţenilor în legătură cu anumite companii colectoare. Încă ne ciocnim de reticenţă din partea autorităţilor care ne privesc mai sceptic, probabil şi datorită imaginii proaste create de colectorii ce activau în anii `90. În Europa, companiile colectoare colaborează cu autorităţile privind colectarea taxelor, a amenzilor. Şi noi am iniţiat discuţii de colaborare cu unele ministere. Nu ştiu în ce măsură sunt dispuse să plătească serviciile noastre, având în vedere specificul de activitate a colectorilor care prevăd un anumit procent din suma de creanţe. Dacă vorbim despre apariţia serviciilor pe piaţă, în R. Moldova, companiile lidere au apărut în anii 2007-2009.

– Cine sunt clienţii companiilor de recuperare a creanţelor?

– De regulă, clienţii de bază sunt furnizorii mari de produse şi servicii, precum şi agenţii economici sau chiar persoane fizice. Avem un număr mare de creditori persoane fizice care au împrumutat bani pe recipisă, dar punctul forte îl reprezintă companiile mari cu un număr mare de creanţe. Aici includem şi băncile şi companiile de micro-finanţare, asociaţii de împrumut. Se adresează la noi inclusiv şi agenţii economici care vând angro. Majoritatea clienţilor sunt din Chişinău pentru că aici au loc cele mai multe operaţiuni financiare, dar avem şi din localităţi rurale şi de peste hotare chiar. Avem solicitări din partea instituţiilor din România cu privire la cetăţenii moldoveni care deţin şi cetăţenia română şi astfel se eschivează de la plata amenzilor sau a impozitelor. Astfel, moldovenii obţin credite cu paşaportul moldovenesc şi îşi continuă activităţile în baza celui românesc.

– Puteţi schiţa un portret al debitorului? Cum arată persoanele care „uită” să returneze împrumuturile?

– De regulă, debitorii sunt companiile cu până la un an de activitate, care abia au pornit afacerea. Dar, este important şi factorul economic din ţară. La moment, este în criză piaţa imobiliară, sunt în criză transportatorii, respectiv, numărul de agenţi economici debitori din domeniile respective creşte mult. Dacă vorbim de debitori persoane fizice atunci portretul clasic este bărbat, până la 30 ani, necăsătorit, fără un loc de muncă stabil.

– Ce riscă debitorii care nu returnează datoriile la timp?

– Istoria creditară este foarte importantă. Nereturnând datoriile la timp, din cauza unei istorii creditare „pătate”, nu mai poţi avea acces la unele servicii sau produse pe viitor. Companiile creditare publică permanent numele debitorilor cu restanţe şi astfel se creează o listă neagră a debitorilor, iar în cazul în care numele este inclus acolo, creditorii vor refuza să mai acorde servicii acestor persoane, chiar şi în cazul datoriilor de doar 100 de lei.

– Care este procedura de colectare a datoriilor?

– Activitatea de recuperare a creanţelor începe prin prezentare. Debitorul primeşte o notificare în scris din partea recuperatorului privind datoria lui la zi, ce sumă urmează să achite şi în ce mod. Dacă persoana nu a recepţionat această notificare sau dacă nu primim un răspuns, aceştia sunt contactaţi. Cea mai problematică şi mai costisitoare procedură este căutarea debitorului. Avem acces la mai multe baze de date cu caracter personal prin intermediul cărora îi identificăm. Dacă sunt în altă ţară lucrăm eficient cu companiile de colectare din orice ţară europeană, iar în prezent, sporesc relaţiile de colaborare şi cu companiile din Rusia. În ultimul timp cresc solicitările de colaborare cu companiile din China.

– Cine poate fi recuperator de datorii? Sunt necesare studii speciale?

– Asociaţia are un cod de conduită care prevede exigenţele recuperatorului. Aceştia de regulă au studii superioare şi sunt jurişti sau economişti dar aceste elemente nu sunt suficiente. Recuperatorul trebuie să fie şi un bun psiholog, să convingă debitorul despre riscurile care apar în urma penalităţilor aplicate şi să remedieze situaţia pe cale amiabilă, fără a se ajunge în instanţa de judecată. Dacă debitorul colaborează cu recuperatorul, acesta îi propune soluţii eficiente de rezolvare, cum ar fi un grafic de reeşalonare, o posibilitate de restructurare a creditului sau chiar de recreditare, astfel companiile de recuperare recreditează debitorii, achitând datoria faţă de creditor. Companiile de colectare a creditelor încearcă să acorde şi servicii de reprezentare în judecată. Dar, în primul rând, recuperatorii încearcă să soluţioneze aceste situaţii pe cale amiabilă, fără a se ajunge la judecată. În mare parte, 60-70% din dosare se rezolvă fără a se ajunge la judecată, ceea ce este îmbucurător. Datorită acestor rezultate, mulţi creditori apelează întâi la recuperatori.

– Cât durează soluţionarea unui dosar?

– În funcţie de complexitatea dosarului, de cooperarea debitorului, de capacitatea companiei de colectare, la un dosar pot lucra şi mai multe persoane. Dacă debitorul nu este cooperant, atunci se merge în judecată, ceea ce aduce costuri suplimentare, taxe de stat, penalităţi noi şi pierdere de timp în defavoarea debitorului. Debitorul trebuie să ştie că chiar dacă contractul nu prevede penalităţi, legea permite recuperatorului să calculeze dobânzi şi penalităţi, acestea sunt mai mici, dar oricum, ajung până la 16% din suma contractată.

– Se întâmplă ca recuperatorii să fie atacaţi sau bruscaţi de către anumiţi debitori?

– Sunt cazuri când creditorii îşi trimit personalul acasă la debitori, ceea ce este o greşeală enormă pentru că recuperarea creanţelor este arta de a deranja clientul. Fiecare debitor are profilul său psihologic, care este studiat înainte de a ne întâlni cu ei. Astfel, se studiază profesia, chiar şi temperamentul, tipajul de comportament, structura şi geneza datoriei. Aceasta permite recuperatorului să adopte un comportament adecvat. Sigur, nu putem preveni sută la sută comportamentul debitorului. De aceea, recuperatorii sunt instruiţi de psihologi cum să evite un act de agresiune şi să găsească un numitor comun cu debitorul pentru a găsi soluţii financiare.

– Cum se procedează cu debitorii care vor să returneze datoriile dar nu au cum? De exemplu, şomerii, persoanele bolnave etc.?

– Dacă sunt debitori şomeri, invalizi sau în incapacitate de plată apelăm la diferite metode cum ar fi reeşalonarea sau restructurarea creditelor sau chiar micşorarea penalităţilor. Şi noi suntem oameni şi înţelegem că debitorii ajung în astfel de situaţii pe care le putem aplana mai indulgent. În mare parte, 70% din debitori ajung la astfel de situaţii din lipsă de cunoştinţe juridice sau economice şi nu înţeleg toate aspectele contractelor semnate sau a împrumuturilor făcute. Puteţi ajunge în lista neagră a creditorilor chiar şi pentru o sută de lei. De aceea, datoriile nu trebuie ignorate, ci discutate cu creditorii. Chiar şi bibliotecile sunt clienţii noştri pe care le ajutăm să returneze cărţi în valoare de până la câteva sute de euro pentru o carte.

– Sunt costisitoare serviciile companiilor de recuperare a datoriilor?

– Serviciile companiilor de recuperare a creanţelor variază în funcţie de vechimea datoriei (60-70% din sumă) în restul cazurilor ajung până la 30-35%. Banii nu se achită în avans, ci după recuperarea creanţelor. Doar în cazul instanţelor de judecată se plătesc anumite taxe, cheltuieli aferente procedurilor de judecată. Cu cât numărul creanţelor este mai mare cu atât procentul ce revine recuperatorului este mai mic, şi invers, cu cât este mai mic numărul de creanţe transmis cu atât procentul pentru servicii este mai mare. Anul trecut au fost vândute creanţe în valoare de 2 mil. de euro pe piaţa RM, aceasta fiind abia în formare.


Cristina MIRON


Numarul ziarului:
Nr.16 (487) din 24 aprilie 2013

sursa: capital.market.md