Consecinţele pot fi diferite, deoarece debitorii pot fi diferiți, totuși vă oferim cele mai semnificative:

• Daune reputaţiei debitorului, iar în cazul unei persoane private şi a familiei sale.
Nerespectarea obligațiilor, disciplina de plată nesatisfăcătoare și neglijența generală la banii altor oameni nu-i place nimănui şi nu va rămâne un secret. INCASO face public lista debitorilor răuplatnici și informează ceilalți creditori cu privire la existența datoriei. În legătură cu aceasta debitorii se pot ciocni cu probleme în relaţiile cu partenerii de afaceri, instituţii de creditare, la locul de muncă, în familie, cercul de prieteni.

• Executarea obligaţiilor din contul proprietăților debitorului sau reprezentantului/persoanei responsabile (fidejusorului, moștenitorilor, etc.)

Pentru a acoperi datoria se purcede la vânzare apartamentului, casei, mașinii, terenurilor, aparatelor de uz casnic sau altor proprietăți realizabile, din care fonduri este acoperită datoria iar suma rămasă este returnată debitorului (dar el pierde proprietatea). Şi credeţi-ne, nimeni nu va întreba cât de costisitoare sau necesară pentru debitor/garant a fost această proprietate, debitorul ar putea da vina doar pe el însuşi.

• Creşterea substanţială a cheltuielilor pe măsura întârzierii de plată. Cresc sancţiuni, se adaugă costurile de colectare a datoriilor, costurile de judecată, costurile de executare, etc.

La faza prejudiciară debitorul suportă suplimentar costurile de mandat / de colectare - deoarece acţiunile sau inacțiunile sale determină apariţia de costuri legate de colectarea/recuperarea datoriei prin reprezentarea intereselor creditorului, iar creditorul pe lînga aceste costuri suportă din vina debitorului și plata serviciilor colectorului / de mandat etc. Aceste costuri includ costurile de prelucrarea și analiză a datoriei, căutarea debitorului, verificarea datelor acestuia în baze de date, expedierea de notificări, apelarea lui, discuții la telefon, ieșirea în teren, întrevederi cu debitorul, asistența debitorului în căutarea de soluții pentru achitarea datoriei etc. Costurile sunt determinate de durata procedurii prejudiciare, suma datoriei, comportamentul debitorului. În orice caz suma dată nu este mai mică de 100 lei, iar pentru sumele mari de 5-7% din datorie.

Dacă debitorul nu cooperează, la faza judiciară, suplimentar datoriei, acesta va suporta:
- taxa de stat achitată de INCASO sau Client pentru iniţierea procedurii de judecată. Taxa de stat conform legii este de 1,5-3% din valoare sumei dar nu mai putin de 135 sau 270 lei.
- costurile de reprezentare în judecată a avocatului. Conform recomandării Baroului de Avocaţi, costurile serviciilor avocatului sunt de circa 10% din suma datoriei dar nu mai puţin 2500 lei (indiferent de datorie);

La faza de executare: 

Costurile cresc şi mai mult, deoarece conform legii, debitorul va suporta taxele de executare care încep de la 800-1000 lei, iar in cazul ieșirii executorului la domiciliul debitorului, acestea cresc cu alte 300 lei pentru fiecare ieșire. Suplimentar Debitorul va suporta onorariul executorului judecătoresc de circa 10% din suma datoriei dar nu mai puțin de 500 lei.
Mai mult decât atât, indiferent dacă a fost sau nu semnat un contract, au fost sau nu stipulate anumite dobânzi de întârziere sau penalităţi, conform legii INCASO calculează iar executorul încasează de la debitor o dobândă la suma integrală a datoriei în mărime de 16%.

De Exemplu: Dacă aveți o datorie de 1000 lei și refuzați cu rea voință să o achitați, veți plăti suplimentar: 1000 lei (datoria) + 135 (taxa de stat) + 2500 lei (avocatul) + 1000 lei (taxe de executare) + (500 lei – onorariul executorului) + 14% pe an dobânda de întârziere + alte costuri =5000 lei. Astfel datoria creşte de 5 ori!

• În plus faţă de costurile economice, amânarea la plată devine, de asemenea, o povară psihologică pentru debitor. Întotdeauna are sens să se găsească o soluţie rapidă cu INCASO, deoarece este modul mai ieftin și mai puțin dureros. Dacă nu puteţi plăti datoria întreagă, este rezonabil să se încheie cu INCASO acord privind plata - pe termen lung va costa mai mult decât plata imediată, dar nu vin efectele de mai sus şi debitorul se poate simţi în societate mai relaxat.